Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
asbest-advarsel-A.png
KJELLERNE STENGES
Publisert 26.10.2018
Flere nye asbestfunn tvinger oss til å stenge kjellerne og forsinker VVS-prosjektet.


Det er funnet asbest i luftprøver i kjellerne. Asbesten stammer fra rørisolasjon som har vært her siden blokkene ble bygget. Dette er et kreftfremkallende stoff som medfører at kjellerne må bli stengt fra og med tirsdag 30. oktober. Vaktmestrene vil trille ut søppeldunkene og sperre søppelsjakten. Alle kjellerdørene vil bli fysisk avsperret og ingen vil få tilgang til boder og sykkelrom. Barnevogner og sykler kan midlertidig settes utenfor inngangen.
Arbeidet med å fjerne og rense kjellerne for asbest er allerede i gang. Kjellerne åpnes så fort de er sanert. Blokk 28, 16 og 18 er allerede sanert.
Våre vaktmestre og arbeiderne som har utført arbeid i kjellerne vil bli undersøkt og fulgt opp av helsepersonell.
Omtrent samtidig med at vi la ut den nye fremdriftsplanen på nettsiden, ble det gjort nye funn av asbest i leilighetene. Asbesten ligger i en stripe i skillet mellom betongstøp i etasjeskillene. En av disse stripene går i baderomstaket. Det var håndverkere som fikk mistanke om asbesten da de arbeidet med taket i et av badene som blir pusset opp nå.
Arbeidet ble stoppet, og det ble gjennomført en grundig inspeksjon med entreprenør, Arbeidstilsynet og en representant fra styret. Det ble tatt prøver av det som en trodde var asbest, og det ble gjennomført grundige luftprøver.
Prøvene viser at asbesten som ligger i taket er av typene type blå og hvit.
Vi har nå fått svar på alle luftprøvene fra leilighetene, og de viser at luften er trygg for både beboere og arbeidere. Arbeidene i leilighetene er derfor tatt opp igjen for fullt.

Funnet av asbest i taket har nå satt oss 19 dager bak tidsplanen. For å ta igjen tapt tid og bli ferdig før jul så vil vi flytte oppstarten på den neste oppgangen.
Blokk 18 B venstre blir flyttet til uke 45, 18 B midt uke 46 og 18 C venstre uke 47. Dermed vil blokk 18 bli ferdig før jul. Blokk 20 A blir flyttet til uke 02 på nyåret.
En ny tidsplan vil komme, og vil bli lagt ut på hjemmesiden vår, www.fossumt.no.

Alle leilighetene i blokk 16 og 28 vil bli avsluttet og ferdigstilt så raskt som mulig, og arbeiderne vil bruke denne tiden for å ferdigstille arbeidene før oppstart i blokk 18 B.

Selvaag Prosjekt AS vil ta kontakt med alle berørte i blokk 18. Det vil også bli sent brev med mer informasjon når det foreligger. Det planlegges også informasjonsmøter der en kan stille spørsmål.

For å oppsummere:
Det er gjort flere funn av asbest i byggene våre. Disse er ikke beskrevet i tekniske tegninger og var ukjente for styret og entreprenør. Asbesten er funnet i:
- Ventilasjonskanaler fra bad og opp til taket. Disse blir fjernet og sanert i prosjektet.
- I isolasjon rundt rør i kjeller. Fjernes og saneres.
- I fasadeplater på fremsiden av blokkene, bak den nye fasaden. Hullene vi trenger til ventilene blir laget med beskyttelse, platene lukkes inne og sikres.
- I takene i leilighetene ligger det striper i murpussen mellom betongskjøtene og i plugger i betongen. Det som er i baderomstaket blir fjernet og sanert i prosjektet.


Kjøkken, gang, stue og soverom vil ikke bli berørt under dette prosjektet. Så styret må holde fast på totalforbudet mot å bore i taket i leilighetene. Nye regler ved boring i tak vil bli fremlagt for generalforsamlingen for diskusjon og avgjørelse der. Der vil det også bli gjort rede for de ekstrakostnadene som påløper prosjektet på grunn av disse funnene.
Når det gjelder leiligheter som har senket taket før forbudet, må vi få utført lufttester for å være på den sikre siden. Selvaag vil ta kontakt med alle som har meldt ifra om senket tak.

Vi beklager forsinkelsene, og Selvaag Prosjekt AS vil bruke disse ukene for å ta igjen så mye tid som mulig etter asbestfunnene.

Mvh Styret
Stovner, 26.10.2018

 

Fordelsprogram for beboereLes mer

Været i Stovner

Mandag
19°C
Cloudy
Tirsdag
15°C
Cloudy
Onsdag
13°C
Rain
Værvarsel fra yr.no

Her er vi