Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn

Infosider

Plikter når man disponerer hage

Plikter når man disponerer hage

Publisert 03-04-2017

Retningslinjer og plikter for beboere som disponerer hage

Vedtatt av generalforsamlingen 6. mai 2014, endret 28. juni 2018 og 12. mai 2022.

Hagene er en del av borettslagets fellesareal, men som beboer av leilighet i underetasje med hage har du privat bruksrett til hagen. At hagene holdes ryddige og pene er viktig for trivselen til alle i borettslaget vårt og derfor følger det noen plikter med bruksretten:

- Hagene er til rekreasjon for andelshaveren, til visuell glede for naboene og skal ha plen som hovedinntrykk. Det er ikke tillatt å endre fellesarealet til jorde for å dyrke slikt som poteter, gulerøtter, salat og lignende. Nytteplanter som tomater og lignende er velkomment. Større endringer i beplantning er søknadspliktig til styret.

- Hagen er ikke en lagringsplass og skal derfor holdes ryddig og uten rot. Plen og planter skal skjøttes. Ugress skal av hensyn til naboene bekjempes.

- Hekker, planter, busker og lignende skal som hovedregel ikke være høyere enn 1.8 meter og skal aldri være nærmere gjerdene eller så tett inntil gjerdene at klipping av gress på utsiden og vedlikehold av gjerder blir vanskelig. Det skal være minst 25 cm avstand fra planter til gjerdet målt ifra grener/blader.

- Enkelttrær og busker kan være høyere enn hovedregelen på 1.8 meter, men skal aldri være høyere enn balkongen til nabo i etasjen over, eller være til vesentlig sjenanse for nabohagene.

- Maksimal tillatt størrelse på utebod er 165cm høy, 150cm bred og 80 cm dyp. Uteboden skal ha ensartet utseende med pulttak og samme farge som gjerdet. Plassering skal ikke være til sjenanse for naboer, og skal godkjennes av styret.

- Terrasseplatting og andre konstruksjoner er søknadspliktig til styret. Maksimalt tillatt størrelse på plattinger er 25 m².

- Det er ikke tillatt å forankre plattinger eller andre konstruksjoner i veggen, eller gjerdet.

- Det skal være fall ut fra veggen slik at det ikke samles vanndammer inn mot veggen ved nedbør. Dette gjelder også for plattinger.

- Hagene er underlagt samme retningslinjer for støy som resten av borettslaget. Vis alltid hensyn til omgivelsene.

- Det er ikke tillatt med åpen ild/bål i borettslaget, dette gjelder også i hagene. Elektrisk grill og gassgrill er tillat.

- Gjerder skal vedlikeholdes av beboerne. Når det leveres ut beis/maling av vaktmester, er beboer pliktig å male gjerdet innen 21 dager.

- Dersom beboer ikke overholder vedlikeholdsplikten, kan styret etter skriftlig varsel til beboer, bestille vaktmester eller eksternt selskap til å utføre arbeidet for beboers regning.

 

Plikter når man disponerer hage

Publisert 03-04-2017

Retningslinjer og plikter for beboere som disponerer hage

Vedtatt av generalforsamlingen 6. mai 2014, endret 28. juni 2018 og 12. mai 2022.

Hagene er en del av borettslagets fellesareal, men som beboer av leilighet i underetasje med hage har du privat bruksrett til hagen. At hagene holdes ryddige og pene er viktig for trivselen til alle i borettslaget vårt og derfor følger det noen plikter med bruksretten:

- Hagene er til rekreasjon for andelshaveren, til visuell glede for naboene og skal ha plen som hovedinntrykk. Det er ikke tillatt å endre fellesarealet til jorde for å dyrke slikt som poteter, gulerøtter, salat og lignende. Nytteplanter som tomater og lignende er velkomment. Større endringer i beplantning er søknadspliktig til styret.

- Hagen er ikke en lagringsplass og skal derfor holdes ryddig og uten rot. Plen og planter skal skjøttes. Ugress skal av hensyn til naboene bekjempes.

- Hekker, planter, busker og lignende skal som hovedregel ikke være høyere enn 1.8 meter og skal aldri være nærmere gjerdene eller så tett inntil gjerdene at klipping av gress på utsiden og vedlikehold av gjerder blir vanskelig. Det skal være minst 25 cm avstand fra planter til gjerdet målt ifra grener/blader.

- Enkelttrær og busker kan være høyere enn hovedregelen på 1.8 meter, men skal aldri være høyere enn balkongen til nabo i etasjen over, eller være til vesentlig sjenanse for nabohagene.

- Maksimal tillatt størrelse på utebod er 165cm høy, 150cm bred og 80 cm dyp. Uteboden skal ha ensartet utseende med pulttak og samme farge som gjerdet. Plassering skal ikke være til sjenanse for naboer, og skal godkjennes av styret.

- Terrasseplatting og andre konstruksjoner er søknadspliktig til styret. Maksimalt tillatt størrelse på plattinger er 25 m².

- Det er ikke tillatt å forankre plattinger eller andre konstruksjoner i veggen, eller gjerdet.

- Det skal være fall ut fra veggen slik at det ikke samles vanndammer inn mot veggen ved nedbør. Dette gjelder også for plattinger.

- Hagene er underlagt samme retningslinjer for støy som resten av borettslaget. Vis alltid hensyn til omgivelsene.

- Det er ikke tillatt med åpen ild/bål i borettslaget, dette gjelder også i hagene. Elektrisk grill og gassgrill er tillat.

- Gjerder skal vedlikeholdes av beboerne. Når det leveres ut beis/maling av vaktmester, er beboer pliktig å male gjerdet innen 21 dager.

- Dersom beboer ikke overholder vedlikeholdsplikten, kan styret etter skriftlig varsel til beboer, bestille vaktmester eller eksternt selskap til å utføre arbeidet for beboers regning.

 

Fordelsprogram for beboereLes mer

Været i Meteogram.svg

Tirsdag
°C
Onsdag
°C
Torsdag
°C
Værvarsel fra yr.no

Her er vi

Tante Ulrikkes vei 36 c
0984 Oslo